Kalkulator wynagrodzeń

Kalkulator wynagrodzeń

Oblicz płacę
Kalkulator

Sprawdź wysokość wynagrodzenia w trzech krokach

1

Wpisz kwotę

2

Wybierz typ umowy

3

Określ dodatkowe parametry

Wyliczenia kosztów pracownika i pracodawcy

Dane mają charakter informacyjny i nie mogą być stosowane do rozliczeń

Całkowity koszt pracodawcy

Wynagrodzenie brutto

Do wypłaty netto

Koszt pracownika: Pracownik
Koszt pracodawcy: Pracodawca
Emerytalna:
Rentowa:
Chorobowa:
Wypadkowe:
Zdrowotne:
Fundusz pracy:
Fundusz Grawantowanych Świadczeń Pracowniczych:
Podstawa do opodatkowania:
Koszt uzyskania przychodu:
Ulga podatkowa:
Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne o którą zmniejsza się podatek:
Podatek:
Bądź na bieżąco

Kto pyta, nie błądzi

Zapraszamy do wypełnienia formularza kontaktowego

Loading