Jeżeli kandydat spełni Państwa oczekiwania, prosimy o e-mailowe potwierdzenie chęci zatrudnienia oraz przekazanie do nas informacji takich jak:

 • stanowisko pracy,
 • okres na który ma zostać zawarta pierwsza umowa,
 • dzień oraz godzinę rozpoczęcia pracy.

A) PODPISANIE UMOWY

Proces skierowania do pracy nowej osoby zajmuje nam ok. 2 dni robocze. W tym czasie:

 • wysyłamy kandydata na badania do lekarza medycyny pracy,
 • podpisujemy z nim potrzebne dokumenty,
 • przygotowujemy teczkę osobową,
 • zgłaszamy do ZUS.

E-mailowo potwierdzimy fakt zatudnienia. W wiadomości od nas znajdą Państwo takie informacje jak:

 • imię i nazwisko pracownika,
 • nazwę stanowiska,
 • okres zatrudnienia,
 • datę i godzinę rozpoczęcia pracy.

B) BHP

W pierwszym dniu pracy pracownik musi zostać przeszkolony przez Państwa firmę w ramach:

 • szkolenia ogólnego,
 • szkolenia stanowiskowego.

Prosimy o dostarczenie do ATERIMA w ciągu tygodnia od daty zatrudnienia karty ze szkolenia w wybranej formie:

 • oryginalna karta ze szkolenia,
 • kopia za potwierdzeniem z oryginałem.

RADZIMY
Nazwa stanowiska musi być zgodna ze złożonym wcześniej do ATERIMA zamówieniem.

C) UBRANIE ROBOCZE

Jeżeli na danym stanowisku wymagane jest stosowanie odzieży ochronnej, są Państwo zobowiązani dostarczyć pracownikowi tymczasowemu:

 • odzież roboczą,
 • środki do utrzymania odzieży w czystości (ekwiwalent za pranie, deputat, pralnie zewnętrzną).

RADZIMY
Jeżeli pracownik nie zda odzieży roboczej przy zakończeniu jego umowy o pracę, istnieje możliwość potrącenia odpowiedniej kwoty z jego wynagrodzenia. W tym celu prosimy o przesłanie do ATERIMA:

 • protokołu zdawczo-odbiorczego (podpisanego z pracownikiem w momencie przekazania odzieży),
 • w protokole musi znajdować się adnotacja, że pracownik wyraża zgodę na potrącenie kwoty z wynagrodzenia w przypadku braku zdania odzieży.