1. ZATRUDNIENIE

Czas oczekiwania na zatrudnienie cudzoziemców jest uzależniony od posiadanych przez nich dokumentów pobytowych i zezwalających na pracę na terenie Polski.

Do zatrudnienia pierwszego cudzoziemca w państwa firmie będziemy potrzebować następujących informacji:

  • symbol PKD oraz opis podklasy działalności związanej z wykonywaniem pracy przez cudzoziemca;
  • telefon/e-mail do osoby kontaktowej dla Grodzkiego Urzędu Pracy.

Przez cały okres zatrudnienia cudzoziemca gwarantujemy opiekę Konsultanta ATERIMA, który pomoże w ewentualnych problemach komunikacyjnych z pracownikiem.

2. PRZEDŁUŻENIE LEGALNEGO POBYTU I PRACY

Całością procedury związanej z otrzymaniem przez cudzoziemca karty pobytu czasowego lub zezwolenia na pracę (najczęściej zezwolenia typu "A") zajmuje się ATERIMA. Czas oczekiwania na decyzję z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego to od 1 do 6 miesięcy.

UWAGA!
Pracownik/zleceniobiorca nie zawsze może pracować w czasie oczekiwania na decyzję.

Do złożenia kompletnego wniosku będziemy prosić Państwa o:

  • potwierdzenie skierowania cudzoziemca do pracy oraz aktualne i podpisane przez Państwa zapotrzebowanie na określonych pracowników;
  • dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań w zawodzie/działalności – dotyczy tylko zawodów regulowanych (również tych określonych w informacji starosty);
  • potwierdzenie dłuższego okresu zatrudnienia cudzoziemca.

UWAGA!
Karta pobytu czasowego i zezwolenie na pracę lub zezwolenie na pracę typu "A" są wydawane z uwzględnieniem konkretnego pracodawcy użytkownika – czyli Państwa firmy.

ATERIMA sklada wniosek na maksymalny okres zatrudnienia przez agencję pracy (tj. 18 miesięcy). Czas, na który cudzoziemiec otrzymuje dane pozwolenie wyznacza Urząd Wojewódzki.

RADZIMY
Pracownicy z zagranicy powinni zostać zatrudnieni na takich samych warunkach jak obywatele Polski.

Powyższe informacje to tylko skrót najważniejszych zasad związanych z zatrudnianiem cudzoziemców. Po więcej szczegółów zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z nami:

Kamil Wiatr
Lider Zespołu Rekrutacji Tymczasowych i Zatrudniania Cudzoziemców
e-mail: kamil.wiatr@aterima.pl
tel. +48 12 341 18 60
kom. +48 571 409 553

Khrystyna Krushynska
Konsultant ds. Rekrutacji
e-mail: khrystyna.krushynska@aterima.pl
tel. +48 12 341 18 63
kom. +48 668 898 926