okap_logo

Oprócz ochrony praw członków w Polsce i poza jej granicami celem Konwentu jest podnoszenie standardów etycznych i zawodowych w branży HR, opiniowanie spraw związanych z polityką zatrudnienia i wymiana doświadczeń w zakresie działalności na krajowym i zagranicznych rynkach pracy. Obecnie OKAP liczy 44 członków.

- „Decyzję o przystąpieniu do OKAP podjęliśmy z uwagi na wcześniejsze kontakty z przedstawicielami związku, który okazał się bardzo aktywny na polu rozwoju dobrych praktyk i wspólnej walki o prawa polskich pracowników i pracodawców w projekcie unijnej dyrektywy wdrożeniowej w zakresie delegowania pracowników – mówi Wojciech Rzepka, Członek Zarządu agencji ATERIMA – Rozwój branży HR w Polsce będzie naszym zdaniem warunkowała efektywna współpraca poszczególnych podmiotów na polu społeczno-gospodarczym i legislacyjnym. ATERIMA chce brać w niej czynny udział między innymi właśnie poprzez obecność w Związku Pracodawców OKAP.”  

Stając się członkiem OKAP, ATERIMA zaakceptowała i przyjęła Kodeks Etyczny Konwentu, który reguluje między innymi kwestie związane z uczciwą konkurencją i odpowiedzialnością wobec pracowników.

Więcej informacji o Ogólnopolskim Konwencie Agencji Pracy i jego działalności można znaleźć na stronie www.okap.org.pl.